Kokonaisvaltaista korjausta ja kunnossapitoa

Tarjoamme kokonaisvaltaista korjausta ja kunnossapitoa erilaisten tuotantolaitosten savupiipuissa, kanavissa ja näköala-, TV- ja vesitorneissa.

Teräs-, tiili-, betoni-, lasikuitu-, ja suojeltavat museopiiput sekä tornit

Kuntotutkimukset

Toteutamme perus-, laaja- ja erikoistutkimuksia vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti.

Kuntotutkimuksilla selvitetään piippujen korjaustarve, kartoitetaan tarvittavien korjausten laajuutta sekä arvioidaan korjausajankohtaa ja elinkaarta. Lopputuloksena saadaan selville myös eri korjausvaihtoehdot sekä niiden kustannukset.

Käytämme erikoislaitteita, nykyaikaista mittaus- ja tutkimuskalustoa. Pyrimme käyttämään ainetta rikkomattomia eli NDT-menetelmiä. Laboratoriotestaukset teetämme sertifioiduissa laboratorioissa. Tutkimuksen suorittajilla on myös suunnittelukorjaustöiden ja niiden toteuttamisesta kokemusta, jonka avulla he osaavat kohdistaa tutkimukset suunnittelun kannalta oikeisiin asioihin.

Tavoitteena meillä on antaa ja tuottaa yksityiskohtaista tietoa asiakkaalle työkaluksi päätöksentekoa ja jatkoimenpiteitä varten. Kuntotutkimus antaa hyvät lähtökohtatiedot korjaus- ja kunnossapitosuunnittelulle eteenpäin.

Kuntotutkimuksiimme voidaan hyvin yhdistää akuutteja korjaustoimenpiteitä, jos tilanne niin vaatii.

Korjaussuunnittelu

Piiput ja tornit saadaan korjattua kuntoon ja kestäviksi tarkoilla sekä riittävän laajoilla suunnitelmilla. Onnistuneen korjauksen edellytyksenä ovat toimivat, turvalliset, terveet ja kokonaistaloudellisesti optimoidut ratkaisut. Suunnittelemme kestäviä kokonaisuuksia vaatimusten mukaisesti.

Kokonaisvaltaisella osaamisellamme varmistamme, että korjaukset toteutuvat myös esteettisesti tavoitteiden kanssa. Kokemuksemme mukaan kohteen maantieteellinen sijainti ja siihen liittyvät erilaiset sääolosuhteet rasittavat materiaaleja eri tavoin, mikä asettaa lisävaatimuksia suunnittelulle.

Löydämme myös asiakkaillemme elinkaaritehokkaimmat toteutusvaihtoehdot. Olemme Suomessa tunnettu ammattilainen suunnittelusta korjauksien toteuttamiseen. Meillä on myös vahvaa kokemusta poiskäytöstä otetuista vaativista suojeltavista museokohteista. Olemme kehittäneet uusia menetelmiä, joissa perinteinen suunnittelu yhdistyy innovatiiviseksi suunnitteluksi. Vanhojen rakenteiden ja rakennustapojen tuntemus sekä rakennusfysiikan ymmärrys, ovat asioita, joilla haetaan asiakkaalle kestävät ja pitkäikäiset ratkaisut. Toteutamme suunnittelun asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Korjaus-, huolto- ja purkutyöt

1960-1980 luvulla savupiippujen korjaukset olivat erityyppisiä korjauksia ja korjauskestävyyttä ei ollut tarvetta ajatella. Tehtiin vuosittain tarpeellinen ja jatkettiin seuraavina vuosina muilta osin ja palattiin jossain vaiheessa jo aikaisemmin korjattuihin kohtiin. Muuraus- ja korjaustöitä tehtiin kokemuspohjaisesti ja tuohon aikaan työturvallisuuteen suhtauduttiin vapaamielisemmin. Vanhempi opetti nuorempaa ja ammattiosaaminen siirtyi sitä kautta. Laadun varmistusjärjestelmää ei tuohon aikaa käytetty. Sen huomaa nykypäivänäkin siihen aikaan käytetyistä korjausaineista, joita on vielä näkyvissä korjauskohteissa.

Teräs-, liukuvalu-, ja lasikuitupiippujen tullessa käyttöön alkoi aikakausi, jossa vanhaa korjattiin ja uutta rakennettiin samanaikaisesti. Samalla myös vaatimustasot nousivat ja nykyään korjaustyöt tehdään hyvien lähtökohtatietojen ja laadukkaiden korjaussuunnitelmien pohjalta, jossa myös nykypäivänäkin on hyötyä kokemuksista korjaustavoissa sekä hyvistä menetelmistä korjauskestävyydessä.

Kokonaisvaltaista korjausta ja kunnossapitoa

Tarjoamme kokonaisvaltaista korjausta ja kunnossapitoa erilaisten tuotantolaitosten savupiipuissa ja julkisissa rakennuksissa sekä näköala-, TV- ja vesitorneissa.

Tehokas, mittava kunnonvalvonta ja siihen perustuvat ennakkohuollot auttavat käytettävyyden lisäämisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa.

Teemme perinteiset muuraus-, saumaus- ja pinnoitustyöt sekä toteutamme kokonaisvaltaisia betoni-, teräs- ja lasikuitukorjauksia.

Teräsrakenteiden osalta tarjoamme monipuolisia huolto-, korjaus- ja asennuspalveluja vankalla ammattitaidolla. Henkilökuntamme monitaitoisuus, kokemus ja joustavuus mahdollistavat töiden tekemisen kerralla kuntoon. Korjaus- ja kunnossapitotyöt käsittävät yleensä teollisuuden teräspiippujen ja savukaasukanavien korjaamisen tai kokonaisvaltaisen uudistamisen. Valmistamme savupiipun ja savukaasukanavan erilaisia osia, mm. huoltotasot, supistajat, hormit ja luukut. Asennamme hankaliinkin paikkoihin palkeita, mittauslaiteita ja muita komponentteja. Automaatiolla toimivat luukut ovat myös erikoisosaamistamme.

Betonikorjaukset paikkakorjauksesta kokonaisvaltaisiin korjauksiin sekä ruiskubetonoinnit, injektoinnit ja erilaiset pinnoitukset kuuluvat työhömme.

Lujitemuovisten eli lasikuituisten piippurakenteiden ja savukaasukanavien korjaaminen ja uudelleenpinnoitus ovat myös osaamisaluettamme. Ammattimaisesti paikattu lujitemuovi vastaa ominaisuuksiltaan uutta tuotetta.

Putoamissuojajärjestelmien ja piippujen sähköistyksen uusiminen ja korjaus ovat meille arkipäivää.

Korkeapainepesut, märkä- ja hiekkapuhallukset sekä maalaustyöt kuuluvat korjaustyösektorillemme. Teemme myös pelkästään märkäpuhallustöitä eri kohteisiin.

Ammattitaidolla teemme myös kattorakenteiden korjauksia ja uusimisia.

Purkutyöt

Erityisesti piippujen purkutyö on ammattitaitomme ydintä ja erityisen vaativat kohteet erikoisosaamistamme. Piipun purku hoituu nykyaikaisella kalustollamme ja hoidamme kaikki purkutyöt kaikenkokoisissa kohteissa. Jos emme voi purkaa räjäyttämällä, kaatamalla tai suurilla koneilla haastavissa paikoissa kuten asutuskeskuksien tai teollisuuslaitoksien välittömässä läheisyydessä, niin puramme käsin purkutyönä erikoistyökaluja käyttäen. Joskus savupiippu saneerataan uusiokäyttöön ja savupiipun ulkovaippa jätetään ennalleen ja vain sisäosa piipusta puretaan. Ahtaissa paikoissa, joissa tarvitaan erityyppisiä raitisilmasuojaimia tai paineilmalaitteita, hoituu homma meiltä turvallisesti alusta loppuun saakka. Purkutyön lisäksi hallitsemme syntyvien materiaalien kierrätykset. Hyödynnämme materiaaleja uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Esimerkiksi vanhoista piipuista saamme uusiokäyttöön tiiliä, jotka soveltuvat käsittelyn jälkeen uudelleen käytettäviksi, niin käytössä oleviin kuin kulttuurillisesti suojeltaviin museopiippuihin.

Aikaisemmin purkutahti piipuissa oli kiivaampaa, mutta kulttuurillisesti merkittävät, käytöstä poistetut piiput alkoivat hävitä purkutyön seurauksena ja niistä tuli suojeltavia kohteita. Olemme purkaneet hyvinkin massiivisia piippuja kymmenien vuosien aikana. Haminan Summassa purettiin entisen Stora Enson omistaman paperitehtaan 136 metriä korkea tiilipiippu, jossa oli jo uuden omistajan toiminta alkanut. Nykyäänkin vuosittain puretaan piippuja kokonaisvaltaisesti tai vähintäänkin osapurkuna.

Hoidamme kaikki purkutyön osa-alueet prosessin alusta sen loppuun saakka turvallisesti ja laadukkaasti